Search another song again


20 Quy Tắc Niem Phật Thanh Phật - Phap Sư Tịnh Khong | Phongluuqb

 • Published: Dec 06, 2012
 • By phatphapnhiemmau48

20 quy t c niem Ph t thanh Ph t o s T nh Khong Phap S Trong Ph t giao phap tu n gi n nh t chinh la m t cau Nam Mo A Di a Ph t Phap tu sau .


QuAn TAm VO ThƯỜng - QuAn PhAp VO NgA - PhAp SƯ TỊnh KhOng ChỦ GiẢng

 • Published: Apr 27, 2013
 • By mythanh44

PHAP THO I Th p Thien Nghiep o t p 53 Ng i gi ng Lao Phap S T nh Khong Gi ng t i T nh Tong H c H i Singapore Th i gian n m 2001 Ph t noi .


Thanh Phật Chi Đạo - Con Đường Thanh Phật (tịnh Khong Phap Sư Giảng)

 • Published: Jan 19, 2012
 • By nguynlinhtam

Thanh Ph t Chi o T nh Khong phap s ch gi ng Gi ng t i T nh Tong H c H i Uc Chau Th i gian Thang 11 1999 C s Thanh Tri chuy n ng .


Niem Phật Thanh Phật (2 4) - Lao Phap Sư Tịnh Khong

 • Published: Apr 02, 2013
 • By natcao

Niem Ph t Thanh Ph t trich l c khai th quan tr ng c a PS T nh Khong thuy t gi ng trong Kinh Ph t Thuy t i Th a Vo L ng Th Trang Nghiem Thanh T nh .


TĐ:007 Niem Phật Như Thế Nao

 • Published: Jan 07, 2015
 • By

T 007 Niem Ph t nh th nao Danh sach phat s youtube playlist list PLtgPvPfGoKfoYDyd4deLiJiHReSbgi3LL action edit 1 Ch gi ng Lao .


Sự Tich Địa Tạng Vương Bo Tat (full) - Phim Hoạt Hinh Phật Giao

 • Published: Aug 22, 2014
 • By kinhsachbatnha

S Tich a T ng V ng Bo Tat Full Phim Ho t Hinh Ph t Giao c th c hien b i trung tam DieuPhapAm Re upload by kinhsachbatnha .


Phap Mon Niem Phật - Phap Sư Tịnh Khong

 • Published: Jan 03, 2011
 • By phapmontinhdo

Phap Mon Niem Ph t Phap S T nh Khong .


Chuyển Khổ Đau Thanh An Vui - Lao Phap Sư Tịnh Khong

 • Published: Apr 10, 2013
 • By natcao

Download MP3 mediafire obzbddndbjtkrj3 C n d ch V ng Tay CS Gi ng c H nh Quang Trich l c t Kinh Vo L ng Th do PS T nh Khong .


Phật Học Vấn Đap - Phap Sư Tịnh Khong - Tịnh Khong 2014

 • Published: May 16, 2014
 • By DuongTangHuyenTrang

Phap S T nh Khong Master Chin Kung th danh la T Nghiep Hong Yae Hong Hsu sinh n m 1927 t i huyen Lo Giang Lujiang County t nh An Huy Anhui .


Lời Phap Vang Ngọc Của Hoa Thượng Tịnh Khong (tập 01 Va 02) - Phap Sư Tịnh Khong

 • Published: Sep 23, 2014
 • By phatamvideo

phatam trang Ph t Giao m i r t hay va l i ich Trang nay co h u h t t t c nh ng Video va Audio gi ng Ph t Phap c a cac Th y trong va ngoai .


Truyen Phat Giao, Nhan Quả Bao ứng ( Tuyển Tập Hay 2015) Phat Phap Nhiem Mau

 • Published: Apr 22, 2015
 • By adidaphat2011

Truyen phat giao tuy n t p nh ng cau chuyen hay nh t v nhan qu bao ng T p truyen nay s mang n cho cac b n nh ng b ng ch ng hi n nhien v nhan .


Phật Phap - Duyen Vợ Chong (rất Hay) Thầy Thich Thien Thuận Thuyết Phap

 • Published: May 06, 2015
 • By phatphapdieuky

Ph t phap Duyen v chong r t hay th y Thich Thien Thu n thuy t phap M i Quy ph t t va cac b n theo doi them nh ng Bai Gi ng Phap m i nh t r t .


Phật Phap - Giới Luật Trong đạo - Thầy Thich Thien Thuận Thuyết Phap

 • Published: May 06, 2015
 • By phatphapdieuky

Ph t phap Gi i lu t trong o th y Thich Thien Thu n thuy t phap M i Quy ph t t va cac b n theo doi them nh ng Bai Gi ng Phap m i nh t r t .


Tin, Nguyen, Chuyen Tri Danh Hieu Phật - Phap Sư Tịnh Khong (rất Hay)

 • Published: Mar 16, 2012
 • By phatamvideo

A Di a Ph t B n vao ng d n d i ay nghe nhi u bai gi ng c a Phap S T nh Khong .


Thanh Phật Chi Đạo - Con Đường Thanh Phật (phap Sư Tịnh Khong Giảng)

 • Published: Aug 24, 2011
 • By nguynlinhtam

Thanh Ph t Chi o T nh Khong phap s ch gi ng Gi ng t i T nh Tong H c H i Uc Chau Thang 11 1999 .


Tư Lương Tịnh Độ Phap Sư Tinh KhOng Chủ Giảng Tap 3

 • Published: Jun 21, 2013
 • By mythanh44

Th i gian Thang gieng N m 1995 a i m Ti u Qu c Minh Ngh a Hoa Lien Phap S TINH KHONG Ch gi ng T L NG T NH T p 1 QUI NG O .


Phật Phap Nhiem Mầu 18 - Thầy Thich Trung Đạo - Chua Hoằng Phap [hd 720p]

 • Published: Apr 12, 2014
 • By tienvnguyennet

HD 720P Ph t Phap Nhiem M u 18 Th y Thich Trung o 17 02 2009 Chua Ho ng Phap Ch Nhiem TT Thich Chan Tinh Xa Tan Hiep Hoc Mon .


Chi Tam Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hanh - Phap Sư Tịnh Khong

 • Published: Feb 08, 2013
 • By phatamvideo

phatam trang Ph t Giao m i 2011 r t hay va l i ich Trang nay co h u h t t t c nh ng Video va Audio gi ng Ph t Phap c a cac Th y trong va .


Phat Phap Nhiem Mau , Những Cau Truyen Linh ứng Quan Thế Am ( Rất Hay 2015)nhan Qua

 • Published: Jun 25, 2015
 • By adidaphat2011

Phat Phap Nhiem Mau Nh ng cau truyen linh ng quan th am r t hay 2015 phat dao phat tung kinh kinh phat niem phat truyen phat giao thich phuoc .


Thanh Phật Chi Đạo - Phap Sư Tịnh Khong

 • Published: May 19, 2013
 • By ADiDaPhatAmitabha

Xem nh ng bai phap ng n khac c a Phap s T nh Khong Click ay youtube playlist list PLFp TCPxl7guHNZHdskLBKWC 1iJNonMf Thanh .