Search another song againA Sousou Le Vasa - Efks Tanugamanono

Listen and download a sousou le vasa - efks tanugamanono mp3 for free.A Sousou Le Vasa (efks, Unknown Choir)

  • Published: Dec 28, 2010
  • By PalasalaLeusoalii

A SOUSOU le vasa o le ola nei, Ma ua faiaina i le faavaivai; Mafaufau i mea, e te manuia ai; E te ofo tele ai ma faafetai. E te ofo pe a faitau ai [E te ofo lava pe a ....